Rendszabályzat

Veszélyforrások:

 2000px-DIN_4844-2_Warnung_vor_gef_el_Spannung_D-W008.svgfelkialtojel

– Áramütés

– (Elektromos) tűz

– Egyéb


Áramütés elkerülése érdekében:
 Aramutes
– Tilos a számítógép házát felnyitni, abba belenyúlni, bármit beledobni!
– Diákok a számítógép külső csatlakozóit csak tanári engedéllyel és felügyelete mellett csatlakoztathatják, vagy húzhatják szét.

– A terem hálózati főkapcsolójának helyét mindenkinek ismernie kell, de azt diák csak tanári engedéllyel kapcsolhatja föl, illetve le.

Teendők áramütés esetén:
– Ha az illető még mindig az áramkörben van, azonnal riasztani kell a szaktanárt és meg kell szüntetni az áramellátást (főkapcsoló).
– Ha az illető nem lehetséges kellő gyorsasággal, akkor az áramütött személyt el kell távolítani az áramkörből. Ennek során csak szigetelőanyagból készült eszközzel érhetünk a balesetes személyhez vagy az áram alatt lévő berendezéshez, vezetékhez, különben saját épségünket veszélyeztetjük. (Ilyen eszköz lehet egy száraz farúd, hosszú műanyag de inkább fa vonalzó stb.) Ezt követően a berendezés áramellátását szintén meg kell szüntetni, illetve a balesetes személyt az elsősegélynyújtás szabályainak megfelelően kell kezelni.

– A balesetet ezután orvosnak meg kell vizsgálni, még akkor is, ha semmilyen sérülésnek nincs nyoma.


Elektromos tűz elkerülésére

imagesSzintén a fenti szabályok érvényesek, továbbá ha bármilyen berendezésnél túlmelegedésre utaló jelet észlelünk (füstöl, belsejéből szikrázásra jellemző hangok jönnek stb.) az esetet a tanárnak jelezni kell és a gép, vagy a terem áramellátását meg kell szüntetni. Ezt szükséghelyzetben a diák tanári utasítás nélkül is megteheti.

Teendők tűz esetén:
– Első teendő a berendezés, de inkább a terem áramtalanítása, az illetékes tanár riasztása. Feszültség alatt lévő berendezés oltása életveszélyes.
– Minden számítógépes terem el van látva tűzoltó készülékkel, ennek helyét, kezelését mindenkinek ismernie kell. Tanári irányítással – vagy ha ez nem lehetséges, akkor saját kezdeményezésre – a tűzoltást meg kell kezdeni és az intézmény tűzvédelmi szabályainak megfelelően, kell eljárni. (Meg kell kezdeni a terem kiürítését, még akkor is, ha a tűz kis terjedésű).

tuzvedelem_nyiregyhaza_porolto


Egyéb veszélyforrások:
A számítógépes termek meglehetősen zsúfoltak, ráadásul nagy értékű felszerelés van bennük elhelyezve. Ebből eredően mindenféle kergetőzés, lökdösődés balesetveszélyes és anyagi kár okozásával is járhat. Az okozott anyagi kárért a diák felelősségre vonható és azt meg kell térítenie.
– A székkel való hátradőlés vagy megcsúszás veszélyét rejti, vagy a szék lába okoz kárt a padlóban.
– A számítógépes termekben tilos enni és inni.
– Vírusterjesztés veszélye miatt csak tanári engedély, vagy utasítás esetén szabad a terembe adathordozót (floppy, cd, pendrive) bevinni, vagy onnan kihozni.

További szabályok:
– Mint minden teremben itt is tilos a berendezési tárgyak, gépek egyéb eszközök rongálása. Az okozott kárért annak okozója felel. Nem szándékos károkozást is azonnal jelenteni kell a termet kinyitó szaktanárnak, esetleg más számítástechnika tanárnak. Mások által okozott rongálást, kárt is azonnal jelenteni kell.
– A gépekre programokat telepíteni vagy azokat onnan letörölni csak engedéllyel szabad. Nagyobb mértékű büntetéssel jár a károkozásra, hacker tevékenységre, más illetéktelen információszerzésre alkalmas programok telepítése, használata.
– Az Internet szolgáltatásainak igénybe vétele az általános „internetes” normák, illetve a „Sulinet Netikett” szabályai vonatkoznak.
– A terem kulccsal zárható. Odabenn tartózkodni csak az informatika tanár (informatika órán kívül bármely másik tanár) engedélyével szabad. Ha bárki üresen álló nyitott géptermet lát, szóljon bármely számítástechnika szakos tanárnak, vagy kérje a takarítótól a terem lezárását.
– A terembe táskát bevinni nem szabad, de ha ez nem megoldható, akkor a táskákat a teremben meghatározott (félreeső) helyen egy csoportban kell letenni. Az asztalok közé csak az órai felszerelés vihető be.
– A terem ablakait távozáskor be kell zárni. Nyitva csak abban az esetben hagyhatók, ha bizonyosan tudjuk, hogy utánunk azonnal használni fogják. (A nyitva hagyott ablakok egy hirtelen jött vihar stb. esetén komoly anyagi kárhoz vezetnek.)
– Munkánk során általában törekedjünk az energia- és anyagtakarékos számítógép használatra. (Nem használt gépet kapcsoljuk le, nyomtatásnál csökkentsük a papír és festékfogyasztást.)
Az informatika teremben a mobiltelefon használata nem megengedett (Kivételes eset, ha a témakörben megemlítjük. Ebben az esetben is csak a tanár engedélyével.)